Pravila korištenja

Pristupom i korištenjem stranica Paun trgovine prihvaćate ova pravila bez ograničenja i uvjeta. Zbog toga vaš pristup stranicama Paun trgovine podliježe ovim pravilima kao i svim zakonima kojima je to regulirano.
Copyright© Paun trgovina d.o.o.

Sadržaj

Internetske stranice Paun trgovine sadrže podatke o raznim  proizvodima i promotivnim programima. Svi podaci na ovim internetskim stranicama prikazani su samo za informativne svrhe. Podaci na ovim stranicama nisu pravno obvezujući i ne predstavljaju krajnju ponudu za prodaju.

Paun trgovina čini sve da osigura da podaci na ovim internetskim stranicama budu točni, ali točnost nije moguće jamčiti i Paun trgovina d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost, potpunost niti izvornost bilo kojeg podatka sadržanog na ovim stranicama. Ove stranice i svi podaci i materijali na njima sadržani su takvi kakvi jesu, bez bilo kakvih jamstava, eksplicitnih ili implicitnih.

Paun trgovina pridržava pravo izmjene u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, modela, opreme, specifikacija ili raspoloživosti.

Cijene proizvoda

Cijene koje su sadržane na ovim stranicama ili ih kroz njih možete dobiti isključivo su za web trgovinu te nisu obvezujuće za prodajna mjesta Paun trgovine. Kupovina bilo kojeg proizvoda mora biti dogovorena u kontaktu sa ovlaštenim prodajnim mjestom.

Unos osobnih podataka o korisniku

Osobni podaci koje dostavite putem internetskih stranica Paun trgovine koristit će samo za unapređenje usluga koje vam pruža Paun trgovina uključujući i marketinške namjene Paun trgovine. Paun trgovina neće prenositi vaše osobne podatke trećim stranama. U svakom trenutku imate pravo pristupiti, ispraviti ili uložiti prigovor na korištenje osobnih podataka

Obavijest o zaštiti autorskih prava, industrijskog i intelektualnog vlasništva

Prikaz i svi sadržaji na ovim stranicama zaštićeni su propisima industrijskog i intelektualnog vlasništva. Smijete koristiti samo podatke, tekst, slike ili crteže sadržane na ovim stranicama za osobne, nekomercijalne potrebe te ih ne smijete reproducirati, mijenjati, slati, zloupotrebljavati niti objavljivati, djelomično ili u cijelosti, za bilo koju svrhu bez prethodnog pisanog odobrenja Paun trgovine, osim za pregledavanje.

Autorska prava, industrijsko i intelektualno vlasništvo

Prezentacija i svi sadržaji na stranicama (uključujući i web kod) zaštićeni su industrijskim i intelektualnim vlasništvom. Informacije, tekst, slike, kod i grafike sadržane na ovim stranicama možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Zabranjeno je reproduciranje, modificiranje, prenošenje, objavljivanje, u cijelosti ili samo dio, za bilo koju namjenu bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke, osim za promatranje.

Hiperveze (linkovi)

Stranice Paun trgovine možda sadrže hipertekstne poveznice na druge internetske stranice koje su potpuno neovisne od ovih. Paun trgovina ne jamči točnost, potpunost ni izvornost podataka sadržanih u takvoj hipertekstnoj poveznici ili drugim internetskim stranicama te je pristup drugim internetskim stranicama povezanim s Paun trgovinom u potpunosti na rizik korisnika.

Ograničenje odgovornosti

Paun trgovina posebno odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili posebnu štetu proizašlu iz ili na bilo koji način povezanu s pristupom ili korištenjem stranica Paun trgovine, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak ili oštećenje uslijed djelovanja virusa na vašu računalnu opremu ili vaše oslanjanje na podatke dobivene kroz internetske stranice Paun trgovine.

Osvježavanje podataka i pravila

Paun trgovina pridržava pravo dopune i izmjene ovih pravila u bilo kojem trenutku kako to poslovanje bude zahtijevalo te vas pozivamo da posjetite ove stranice i provjerite pravila svaki put kada dođete na stranice Paun trgovine.